Kamies, Jan Wubbe

Oet tied kommen: jannewoarie 2001

Jan Wubbe Kamies is mor 47 joar old worden, hai was kraantenbezörger op t Knoal.
As Jan allènt was schreef e gedichten, dij kwammen veur n dag noadat hai oet tied kommen was.

Aalbegeer

Aalbegeer het noeit genogt
wil aal meer
het schoon wotter
en schone locht.

Dat wil Aalbegeer
want hai het t moakt
het n aanders levenskracht
en geld of oaftokt.

Aalbegeer is n heer
zogenoamd mit verstand
en van hogere stand.

Dij de beste boantjes krigt
goud veur zuchzulf zörgt→

Boeren

n Boer op keudelkaambe
rekende bie zien eulielaambe
hou hai op zien vattien daaimt
veur zukzulf de kost verdaaind
Hai vergraimd nog gain stuver.

Zien aigenwieze noaber Klunder
Dij het meer as vatteg bunder
Van aal gemakken veurzain
Kikt hai deel op elkenain
Mor ‘de→

Consument

Juvvraauw achter kassa
scant mien proviand
achtermie n massa.
Gewone lu,
mor ook van stand.

Ik zeg ‘moi’,
en houveul is t?
‘Hejje ook n vlezzebon?’
zegt zai beslist.
‘Wil je pinnen,
hejje ook n spoarkoarte,
punten krieg je zó binnen.’→

De Dood

Aarmoude of riekdom,
hai geft der nait om.
Goud of geld,
t is hom niks weerd,
gain staand wat telt.
Hai is de ainigste
dij noeit discriminineerd.
Ainmoal zegt hai,
mit zien zaise ontbloot,
kom mor mit.
Vroug of loat
ontkomt gainent aan de dood.

De schiet

Ik lig te doddern
terwiel ze mie
veur t hoes laangs floddern
mit gierende banden
ze hemmen t zó drôk
en ik lig te doddern
en bin nog nait
te verruiern mit n stok
want wat helpt t nou
as ik vluik en bandies
den zeggen ze allend
dij vent is nait wies
en zunder spiet
heb ik aan joe de schiet→

Doeme

Roddeltongen
moaken bokkesprongen
‘hee, hest dit al heurd
dit en dat is der gebeurd’

‘Ik haar t wel docht
t is n swien
en t hong in de locht’.

Roddeltongen worden smeerd
woarhaid asmis omkeerd
bron oet twijde haand
van de roddeltaant
komt oet de

Dreumertje

Wichtje van twinteg
dreumt van n prins
op n wit peerd.
Wichtje van datteg
het wel leert
gain prins
aan heur rok.
mor n òfgerammelde bok
wel schuldloos schaiden
flink betoalen kin
veur zien ex gezin
en zeker nait in t bezit
van n schimmel wit
mor wat e wel het
is n twijdehaands Opel

Eelsk

Paauwe doe pronkst
Mit dien mooie veren
Dast doe noar aandacht lonkst
Kin zulfs n kou nog konstateren.

Mor onder t veren dak
Bist lelijk as de nacht
Deur dien schiere pak
Wilst doe geern aan de macht.

t Bewies dast mitdoun wilst
En dast mit dien pronken
Ain stil verlangen stilst→

Gaza

Ik zit te prakkezaaiern
Hou t aal mout
Woarom de mins
Minder as daaiern
Zien medemins ofslacht
In n zee van bloud
Elke dag hoat zaait
En mit koegels
n Aander dele maait
En aingoal mor weer
De mezzen sliepen
Ie en mie en hail veul
dij dit noeit kinnen begriepen.

Kadde op de Badde

Op mien kaaier
Om de badde
Volgt mie n daaier
t Is n swaarte kadde.

Ik bölk harregadde
Scheer die vot
Doe rötkadde.

Men zegt ja dat joen löt
Kruzen mit zo’n kadde
Joe in t ongeluk stöt.

Ik stoa stil op de badde
En dink ‘loat mor kommen’
Aai de swaarde kadde
t Gelok→

Kracht

Hai moakt maal meneuvels
En is iedeljipsk
Mit zien nije scheuvels

t Beste van t beste
Veur n dikke pries
Toch was hai verdold de leste

Op dat mooi netuuries

Löt uut lötterij

Ik heb mit die
ain löt
uut de lötterij
want doe lotst mie
frank en vrij.
Hest vertraauw in mie,
hest gain achterdocht,
doarom bin ik
zo wies mit die.

Gain aander kin
aan die tippen,
teveul reloatsies
lopen op de klippen
en kriegen n knaauw
deur n mangel
aan vertraauw.

Machteloos

As n haandvol schaarpzaand,
Gleest mie vot,
En ik aan kaant,
Blief stil stoan, kepot,

En ik besef dat n dokter
Ook t noodlot
Nait kin ontwieken
En ook hai mot
Machteloos toukieken

Hij is ook mor ain mins
En ja gain God.

Nait veur die

Ik krieg liefzeerte
Van begeerte
As k noar die kiek
Mor hest aan mie schiet
Ik krieg de kriewel
En kiek mor snel
Aander kaante op
Want ik wait ja wel
Dat ik te min bin
Mor ja
Tis nait aans
Ik moak ja
Noeit n kaans
Dien voader dij
Zörgt wel
Veur n goie pertij.

Oet n ander

Allent staaist der nou veur
Gain scholder dij die steunt
Allent moust der nou deur
Gain aarm dij op die leunt

Aalmoal mit zukzulf te drok
Gain begrip, allain mor wrok

Hou slechter joe t gaait
Hou laiver ze t hemmen
Dizze wereld is zo vraid
Ze loaten die mor zwemmen.

Ol huus

Ol huus, gaist
Tegen de vlakte
Nije minsen kochtten die
Van dij bekakte
Dij ‘van boven bont
En van onder stront’
Ol huus ik heur die kroaken
En zai die stof
En puun oetbroaken
Ol huus konst t aal overleven
Aal dij herinnerns dij
In dien schaive muren bleven
Binnen→

Onkruud

Tegen die is nait te strieden
t Kost mie uren wieden
En staaist der zo weer
Al wied ik wel 100 keer
Doe vergaist noeit
Doe moakst dat men knoeit en knoeit
Die kriegen ze de wereld noeit uut
Doe haitst den ook ‘onkruud’.

Rad

Veur veul lu
Wordt t leven te jachteg
De stressparrepluu
Wordt verschaaiden te machteg
Overdag waark
Soavends sport en vergoadern
Den komt der sleet in de roadern
t Lief woarschaauwt
Mit haartkloppen
Men krigt t benaauwd,
dove vingertoppen,
En dij nait luustern wil,
Zel→

Sleudelgat

Deur t sleudelgat
kikt t kirreltje
in n vrumd wereldje
in n woas
zicht lutje boas
dat nait zo is
as t liekt
mor dat t woare leven wis
aans is
as men stiekom
deur gedientjes
of sleudelgat kiekt.

Sloatjekaauwers

Woar binnen ze
dij sloatjekaauwers.
Vrouger kon je
ze vinden van t knoal
tot aan de Laauwers
mit n sappeg verhoal.
Woarbie de proeme
zo groot as n doeme
op stroade kletterde
en t broene sap
oetnkander spetterde
en wie as kinder
vol bewondering keken
hou dij kirrels
net artiesten→

STAR

In de vérte n plume rook,
ik heur n hoele, en zai hom bloazen,
poestend en aan de kook,
zai ik hom over t spoor roazen.

Dit machteg stukkie antiek,
spoort deur ons mooi Grunnegerlaand,
redt deur luu, dij fanatiek,
hom wegsleepten veur de slopershaand.

Dij mit laifde en veul →

Stik

As noa de bruloft
t Spinrag
ainmoal is wegstoft
komt de sleur
en rad t gezeur.
Nij dit, nij dat
Ik waark mie de kont
van t gat.
ik maai, ik behang
ik blief aan de gang
mien vrijhaid
kin k vergeten
veur wat waarm sloapen
en n happie eten
vrijgezel wees bliede
dat je der overblieven→

Stress

Elke dag is n stried,
op mien waark,
tegen de tied,
de joaren goan tellen
en de tied gaait haard
ik mot miezulf kwellen.
Want t is tempo, tempo
tied is geld
en de concurrent,
dij zuch goudkoper meldt.
Ik bin baange
da’k dizze joagerij
dizze loonsloaverij
nait volholden→

Stried

Ain mins zien leven
Kost kracht
Tis nemen en geven
Somtieds meer as verwacht
Ain leven is stried
Aal joen geld en gold
Bin je zo weer kwiet
Want ain leven
Is haard en kold
En as der
Gain kracht meer is
Den goa je gewis
Onder in de stried.

Tied

t Wordt aal mor stiller
om mie tou en leeg.
De grode ‘killer’
zit niks in de weeg.

Gainent dij hai veurbie gaait
En dink nou noeit
‘hai krigt mie nait’.

Het aan t mìnsdom schiet
Hai snapt ze, hai pakt ze
Van schorem tot hoge piet.

Het is dij voadertje→

Vergeef mie

Doe gingst vot,
en ik luit die
over aan t lot.

Vergeef mie
ik haar gain keuze
ik bin net
as n lege deuze
mit n verleden
zunder toukomst.

Twiefeln mag.
Mor toch deurgoan
elke dag
der weer stoan.
Zeg mor goidag
en vergeef mie.

Verlangst

As ik noar die kiek
vuil ik mie
de koning te riek.
Ik mag die geern lieden
en bin aan t spoaren
om die te berieden.

Ik wil die beminnen
al kost t mie joaren
moakst mie
boeten zinnen
ik vin die ja zó tof
doe splinternije plof!

Verwantschap

Aarmoude is t klaid
Van t gaait nait
Giereghaid is n wait
Van men wil nait
Onwilleghaid en onmacht
Binnen t zwait
Van de knibbe
Zien kracht.

Veur kiekkaaste

Veur kiekkaaste
Zit hai te gappen
n Knabbe kop
Plaast en plaast
En hai mor zappen
De ogen worren hom
Loom en swoar
En veuroverbogen
Hold hai t nait kloar
Hai dommelt
As n peerd
Dij veur de kare bommelt
En as n aander
In zien berre ligt
Brand bie hom
Nog wakker t licht.

Vot

In ain klap is t gebeurd
En rad
Is de locht swaart kleurt
De piene
dij hai nait meer vuilt
Is omruilt
Hai vuilt t nait meer
Ie baide des te meer
As je zien sporen zain
Zien waark
Vuil je joe zo allain
En de piene komt weer
Keer op keer.

Waai mit

Waai mor mit de winden mit
boeg en kiek mor hou t zit
de raitstengel blift stoan
onder t störmgeweld
terwiel dikke bomen
as lucifers worden veld
t rait dat bogt
kikt noa de störm
weer noar de blaauwe locht
en de trötse boom van stand
òfknapt en in stukken
in de open heerd beland.

Waark

Waarken is n gunst
Niksdoun n kunst
Nait zo snel
Komt der ook wel

Waarkst dien leven laank
Krigst staank veur daank
Ze zetten ze die aan kaante
Geliek n oetlezen kraante

Webe

Webe webe
Ik pebaaier
Die, min daaier
Te wamzn
Mit de swebe
Mor doe
Wost kwoad
En ik
Ten ende road
Noa dien zoveulste
Aanvalsvlucht
Neem ik vluikend
Laf de vlucht.

Zulfmoord

Stillechies kneepst vot
is dien keerze dooft
dij achterblift
is kepot

wordt deur vroagen verdoofd
schuldgevuil en verdrait
‘haar k dit moar doan’
‘haar k dat mor zegd’

Mor tis dien schuld nait
hai het t gevecht
mit zuchzulf stillegd

Ging oet zukzulf→

E-mail bie wat nijs?