Grit, Carry L.

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

Aanloop

Haile mörgen kovviedrinkers
Haile mörgen proaters
Proaten over zaikte en dood
Proaten over olle tieden
Proaten over t veujoar
Proaten over t schroale weer
Bie t votgoan zeggen ze
Moi heur tot aankommen week.

Decembermoand

Leste moand van t joar, doagen korten en nachten binnen laank. Duustere snijluchten, vorsteg weer, t joar lopt op zien leste bainen. Dat gaait ook op veur ol man, hai ligt stil op ber, aarms stief onner dekens, allain zien gezicht mit n dik bos wit hoar stekt der boven oet.
t →

Dreumerij

Katten


Och, dij baaide katten,
twij grode schatten.
Och, dij laive poeskes,
mien grootste snoeskes.
mor as je aan t waark mouten,
zitten zai zo laank te vrouten,
totdat je loi op baank zitten
en zai op schoot ligt te pitten.


Snij ien toen


Op snij ien toen ligt brood
veur vogeltjes→

Mien kienderjoaren ien t Herdershoes

k Ben opgruid ien t Herdershoes bie t Oldiekje. Aan èn van dörp zo t rekent. Pa en moeke haren doar n melkerij en wat toentjederij. t Was n vrij mor n drok leven, ze huvven gainain noar ogen te kieken en waren heur aigen boas. Mien speultoen was groot, appelhof was mien mooiste →

Mien laifste hoesdaaier

Wat waas mien laifste baist, aiglieks zol k dat nait waiten, ze waren mie stuk veur stuk om t laifste. Elk haar zien aigen kuren en zien aigen zulfwaiten. Ien elks geval mout ik baaide katten nait vergeten te nuimen. Ien t leste van augustus laipen ze bie ons ien keuken. Twij →

Oaventuur ien t bos

t Was hail mooi weer en baide wichterkes, zo’n joar of zes old, waren mit heur baaident aan kuier goan. Ain was blond mit n rode strik boven ien t hoar en haitte van Anneke, aner haar n donker krullekopke en haitte van Emma. Heur moekes dochten dat ze op schoul waren bie juf Martha.→

Ogen

t Vaste groepke zit weer om toavel tou, veur heur staait haide kovvie en proat be gunt weer lös te kommen.

Jaan vragt wel of der soavends mitgaait te kloaverjazzen en aal gaauwachtig binnen ze t ains dat ze mit drij man hen goan zellen. Ze hemmen n mooi krougke ontdekt woar t beregezelleg→

Roemte

t Is al wel vatteg joar heer dat t gebeurd is. Zai waas nog mor net zeuventien worden en hai waas nait veul older. Ze wazzen net traauwd – een mottje – en ze wazzen aldernoarste wies mit nkander. Ientied haren ze heur hoeske op stee en potje kon gaauw kommen. Dou t ducht heur zo wied→

Spiet

Dunderdagmörgen, zun schient en net as k kraant pakken wil, gaait bel. Post bie deur, mit t nije apperoat dat k mie besteld haar. Mooi! Eerder as dat k verwacht haar. Rustig t pak open moaken en dìn ais kieken of ik boudel ien waarken kriegen kìn. Mout nait zo stoer wezen, is ja→

Tinnen kroantjepot

Jaan is hail wies mit mooie olle dingen. Hai zaag bie ons n tinnen kroantjepot stoan en dou kwam dit verhoal over toavel hen: Wie hemmen ook zo’n olle tinnen kroantjepot ien hoes stoan mor schane genog zit doar n deuk ien en doar is n verhoal aan verbonden.

Wais ja wel dat k geern→

E-mail bie wat nijs?