4 maai-herdenken ien Oethoezen

Jan Sleumer het ien Amsterdam kurzuzzen Grunnegers geven. Mit grode onregelmoat stuurt hai zien ex-kurzisten n rondzendbraif over Grunneger zoaken. Ex-kurzist André het doar wat veur schreven over, Dodenherdenken ien Oethoezen. n Bewaarken doarvan kin je hieronner lezen.

As kiend woonde k ien Oethoezen, midden ien Oosterstroat, aan aander kaant dörp as woar Jan Sleumer opgruide (aan Hoofdstroat, West ducht mie).
Menkemabörg, zien grode toen, doolhof en zien loanen mit dikke raaigerkolonie kin k wel oettaiken, de kleuren en t licht van ale seizoenen. Doar smokte ik mit mien eerste wichtje op t joarliekse meziekfestival op Hemelvoartsdag. Doar haren wie as bunzels onze schiengevechten mit holten sweerden, doar mouk ik mien eerste dia’s, doar stoan mien noamletters nog ien boomstam kaarfd……
En t Arp Schnitger örgel het veur altied mien beleven van örgelmeziek bepoald. Ik ging voak sundagsmörgens noa kerstdainst ien riffemeerde kerk (Hoofdstroat Oost) mit mien pa noar Hervormde kerk, bie t gemaintehoes. Doar speulde din n kammeroad van mien pa. Dij mog din noa Hervormde kerkdainst ale registers opentrekken, letterliek en figuurliek. Ik mog óp dat örgel stoan kieken en luustern as jonkje. En as dij örgelman din ale registers open trok, ging mie dij muziek dwaars deur alles hin.
Meroakels.
Dat holtsniewaark van ol swaarde preekstoul is n wonder om noar te kieken. En je kinnen der nait òf blieven, je monnen der even over hìn wrieven. Mit Kerstnaachtdainst zat ik onder preekstoul noast mien pa mien partij te bloazen, mit De Bazuin. Loater mozzen wie op dij kolde griesgranieten haalfversleten zaarken zitten, ien t middenpad van heufdiengang tot aan kerkkoor mit olle femilievoandels.
Ik kin zowat ale kerken ien Oethoezen van binnen. Zo kin ik deupsgezinde kerk slim goud omreden dat ik doar op vrijdagoavend als leutje tubabloazer ien meziekkorps ‘De Bazuin’ oefende.
Benoam as ons aigen, vaste oefenroemte ien De Kandelaar bezet was veur bruloft of zukswat hèn.
Ien winter braandde doar midden ien kerk n haile grode dikke kaggel.
Elke olle (..) kerkgenootschop haar zien aigen meziekkorps. As uniform haren Deupsgezinden twijkleureg, stemmeg gries mit n alpinopet. Roomse kerk zaag ik pas van binnen dou’k n joar of 16-17 waas. Roomse schoul zaag ik wel veul eerder van binnen, ook mit De Bazuin. Op 4 maai waas dij schoulplaain begun van joarliekse dodenmars noar t 4 maai monument, noast hervormde kerk. Trommen van ale tamboers waren òfdekt mit spesioale swaarde lappen, wie speulden dodenmars en laipen haalf zo snel as bie n gewone mars deur dörp. As k hier ien Utrecht op 4 maai op Domplain staai veur dij 2 menuten stilwezen, bin ik altied weer even bie dij dodenmars.
Dou’k n joar of 16 waas werden ien Oethoezen eerste ökumenische kerkdainsten holden. Doar waas ik slim blied mit; ik kon niks mit dat negatieve geproat over aander kerklu, apmoal sosioale controle. Verzoelen deur kerken ging over ien verzoenen (..), mor slim langsoam en mit veul muite. Bewegen kwam benoam deur t jongvolk dij dat wilde, dij kwamen mekoar ook voaker tegen op daansvlouer ien de eerste disco’s enzo. Ik heb zulf nog mit jonges en wichter van ale kerken en gezindten n Vredesweek organiseerd, ien olle winkel van melkboer Brander, vlak noast gemaintehoes. k Ging dou aal laang nait meer noar kerk, laip nait meer ien meziekuniförm over stroat. Wie hemmen dou ook n hail bult paperazzen ien ale verainensgebaauwen ien dörp verspraaid, ook bie socialisten en communisten. t Muit mie dat meer as varreg joar loater dodenherdenken ien Oethoezen nog zo smaal is.

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren in Oethoezen, woonde loater in Amsterdam. Dee mit aan n cursus Grunnegs, deur Jan Sleumer in Amsterdam geven.
 
Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?