Van vruchtboar laand noar glimmende panen

Ol boas zit veur venster, loert noar boeten en lurpt aan zien piep. Hai is mit gedachten bie t verandern van laand om hom tou en prakkezaaiert. Wat willen börgmeester en wetholders en dij roadsleden aan baaide kanten van de gruppe wel mit aal dij nijmoodse meneuvels, zai mit heur nije dörp, woar hemmen zai heur verstand wel. Aal dat beste laand goan ze verandern in wotter en woonderij, net as der aans niks te doun is op dizze wereld.
“Wat goud is, mout je goud loaten,” gromt ol boas verbraand in zukzulf. Woarveur haar hai mit aal dat aander volk den dij pokkel vol waark doan, woar verdainste ook al nait best van was. “t Is ja veur t noageslacht”, was toun t verhoal.
“Niks nije dörp! Zai kennen wel nait wies wezen! Dat laand is mit veul swait en troanen in waarkverschavven kloar moakt, doar mouten ze ófblieven! Volk in dörp mout in opstand kommen en zuk
nait de ogen tou drukken loaten!”

Mit strakke blik en betroande ogen denkt hai aan zien mooie kinderjoaren mit voader en moeke op fietse noar Winschoot of Wedderbaargen, speulen in wit zaand en mit boot deur t wotter in Wedderveer.
Wat gait de tied haard. Ollu oet tied, veen ofgroaven, nou baauwlaand, Lieskemeer weg, haaidevelden, baauwte en loanen. Troanen lopen ol boas over waangen bie terugdenken aan dij tied, dou hai as knuppel in en over sloot sprong noar schaaiden om korhounders te vangen. Loater, de tied van aggewaaiern. Nait dat ol boas n fietjeboksem was, nee ver van dat zulfs. Mor hai kon grammieterg worden, veural om aal dat gesmiet mit geld. Woarom aal dat nijmoodse gedou, net of dörp nait groot genog meer is om te baauwen.
“Man, man wat n boudel, woarom mout dat nou aalmaol?” fluustert hai binnensmonds.

Krekt as ol boas middagdutje doun wil, gait deurklinke omdele en stait doar zien klainzeun Geert van twinteg. Geert komt steevast drijmoal in de weke langs om wat veur oltjes te doun. Geert gait noast ol boas zitten en zugt dat ol aan t prakkezaaiern is. “Bist nait in orde opa, is der wat?” “Hailndal niks, mien jong! k Haar mien gedachten bie vrouger, dou alles aans was, nait zo jachteg. Dou lu nog tevree waren en geld nog weerde haar.” Mit radde slag veegt ol troanen vot en striekt jong deur zien hoar. “Opa, k mout joe wat vertellen en vroag joe ook om road en doad!” Ol is stoapelwies mit jong, nait omdat hai noar hom beneumd is, nee, Geert is n fikse knuppel. Eerlek as gold en nait aine dij in zeuven sloten touglieks lopt, hai is der aaltied veur zien grootolders. Geert vertelt dìn mit bliede stem aan ol boas, dat der n nij dörp op schaaiden van Pruus en Hollands komt mit veul wotter en echte dörpsplaain woar n bult te beleven vaalt.
Jong revelt aan ain stuk deur. Ol boas kikt hom mit zien volle verstaand aan. Wat is der wel mit jong aan de haand? Vanwoar aal dij drokte? Haar t wicht hom de kop op hobbel brocht? Wil ze traauwen, das nog tot doar aan tou, dìn kin dat doch wel aans…..
Geert vertelt over t nije dörp, de meugelkhaid om doar n hoes te baauwen, dij aan t wotter ligt mit verbinden noar Prusen. Je kinnen zulfs mit boot deur daip noar Schanze en zo Dollerd op.
“Opa, kinst leuven of nait, t wicht en heur ollu binnen t der ook over ains dat wie in dat nije dörp wonen goan!” Verboasd deur aal dij veurnemens vragt ol boas woar t hoes dìn wel komt te stoan en wat dat wel aal nait köst en of centerij der is.
Geert vertelt wieder over zien plannen. Ol boas stìnt nogmoals daip as e zugt dat t jong meroakels bliede is, hai luustert verder.
“Opa, kìnnen ie joe dat wel veurstellen, n splinternij hoes aan daip in t nije dorp, woar ie vrouger t laand kloar moakt hemmen veur boeren en op dat laand loop ik mit mien kinder, joen achterklainkinder…..”
Mit grode siek kikt ol tou venster oet, kraabt zuk wat achter op kop. Opìns kikt hai jong aan: “Geert mien jong, doar woar nou baiten en eerappels wazen, doar komt dat nije dörp mit hoesstee veur die en dien Trientje aan t wotter?” Jong kikt ol aan, knikt van joa en legt zien haand op scholder van d’ol boas. Rode buusdouk komt oet buutse en ol boas snokt wat en veegt de troanen weg. Hai zegt: “Goud mien jong, moak
der wat van, mien gelok krieg je!”

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Van Bennewolle.
 
Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?