Huizinga, Abel Tjalling

Geboren: 1923 ien Houwerziel
Woont in: Sarnia, Canada

Tapke Buitjes oet Zoltkamp was mien boakster. Alle 4 boaksters ien Houwerziel konnen der nait aan warken zoveul podjes werden geboren, vandoar dat mien voader ain boakster oet Zoltkamp hoalen mos.
Ben ien 1943 oet Grunning vertrokken en woon nou al sikkom 60 joar ien Canada.

Brijkar Nijs

Mien laive tied doar is brijkar al. Tied vlugt ja om denkt Pieterke. Vlug pakt ze n paan, struukelt oast over Jaan zien klompen en gait as de deksel noar boeten tou.
Gelukkig Rieks is nog nait vot. Zeker n nijske want vrouwluu stonnen altmoal om Kloasien tou.

Dou Piederke heur→

Hiltje Bakstain

Hiltje Bakstain hed ol swaarde op fesiede had. Dat is ain hail oavontuur west. As Hiltje doar nog aan dinkt lopt griezel heur nog over rug hen.
Haile dörp hed der lol van had allenig Hiltje nait.

Hiltje was ain echte oale dörpsfiguur. Zai was noeit trouwd west en laip vrouger→

Hogelandster Poller

Pollerland, mit dien grauwe kloeten,
En sloten woar dode raait ien zit.
Gaait, as veujoar op komt doagen,
verannern tot ain prachtig vergezicht.

Veujoar is dij mooie tied,
As alles weer greun gaait gloren.
Ien pollerland wied en zied,
t is net of wereld op nij is geboren.→

Hou Siemonje Toek Zwienhondje Poep wér

Simonje Toek was handeloar ien vodden en òl iezer en al dij dingen woar mor ain beetje aan te verdainen was. Mensen dochen dat hai laiver lui den muid was, mor dat was nait zo.
Simonje was nait groot en stark en was veur boeren wark gain sìnt weerd. Gain boer ien dij tied, het was→

Joargetieden

Over diek en grauwe kloeten
waait wild de wiend deur t poller laand.
Haarfst dij is weer aankommen kroepen
Zummertied is weer van kaand.

Kleuren verannern bie de dag
t Greun word geel en gries en grauw.
t Is net of t laand n deken en sloapmuts
krigt, veur zien aanstoande winter→

Jobke

Pabbe zee Jopke, dou pabbe hom noar bér brocht, woar hemmen joe mie vandoan kregen?
Nou haar pabbe Geert al op hail wat vroagen Jopke van dainst west mit n verhoalje of zo te vertellen, mor nou wis hai nait zo gauw wat hai zeggen mos.

Moar Jobke bleef moar zoesen, dus Geert zegt→

Martjemeu’s begroavenis

Ze har het wel laank vol hollen. Mooi eentje ien de tachtig. Nait min veur dij tied. Het was altied wel n pitdig ol mensje west. Ze kon heur mondje wel ruiern.

Leste joaren, dou ze oller en wat meer piepen en krassen dee, was ze wat makkelker worden. Ien heur glorietied was dat →

Noatuur zien beloop

Donker is lucht en kold het weer,
daglicht gaait vot en wiend gaait tekeer.
En goeit mit geweld en stieve vloagen,
glinstrende regen tegen deuren en gloazen.
t Liekt of wiend en regen ain wedschop hemmen,
wel van heur baide t starkste bennen.

t Gaait sums aan tot soavens loat,→

Oet ons kienerjoaren

Grauwe luchten, donkere wolken, gierende wiend.
Slagregen moakt lewaai op dakpannen,
Noatuur gaait mit geweld tekeer,
Gain mìnsk is nou nog boeten.

Kou en peerd dij stonnen op staal.
En kat en hond vonnen warme plak ien gaul.
En Joapie en mie, wie leggen ien ons warme bér →

Oh Joapke jong

Joapke jong is nait bedould as n vertoalen van “Oh Danny Boy” mor dij is meer nomen as n veurbeeld en om dat ik de meziek en de woorden van Danny Boy zo mooi en over gevuileg vien.
Heb pebaaierd om t zo veul meugliks het n Grunningse kiek te geven mor dat t wel oetdrukt

Sulver droaden maank het gold

Silver draden tussen goud vrij vertoalt ien t Grunnings

Laive jong wie worden old heur, kiek moar noar mien grieze hoar.
Nee schud doar nou nait dien kop veur, k zai om t aaner dag n poar.
Stoadeg aan gaait t lampke oet, stoadeg aan komt d oale daag.
Sulver droadjes maank het gold,→

Taande Grait

Taande Grait is ain oet doezen.
Doar valt nait om hen te zoezen.
Ben altied welkom door ien hoes.
En vuilen joe bie her doalijk thoes.

Eerst krieg joe den kovie mit kouk
Of thee as joe dat beder tou louk.
En zit joe den op joen gemak
Den zegt ze tou vertel ains swat.

Voak gaait het →

Taande’s Ameriekoanse raais

Taande heur raais noar Amerikoa is heur aibelse best bevallen.
Doar hed zai t nog voak over.

Noa dat taande heur man overleden was bleef zai allenneg achter. Ze was loat traauwd mit n weduwnoar mit drij traauwde kiener. Hai har bie gemainte warkt en doardeur har hai n pensiountje→

Weer thoes van vot west

As joe ain tied vot west bennen en joe komen weerom ien dat ol dörpke woar joe ien opgruid bennen den wait joe nait wat joe zain, zo’n bult is doar verannerd en verzwonnen.
Joe kuiern deur dörp hen en doar is gain mensk meer dij joe ken, heb zulf ook nog nait ain bekende zain.→

Wilm Bonkje

Wilm Bonkje was n man dij van alles dee, ain dij van ale markten thoes is zee wie vrouger.
As joe Wilm heuren den kon hai van alles en dit moud je hom tou geven, hai was noeit te broerd om n poot oet te steken. As hai joe helpen kon den dee hai dat.

Hai luste geern n borreltje en doar mouken→

E-mail bie wat nijs?